Adatvédelmi nyilatkozat

A következőkben részletezett Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy leírja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar alábbi rendezvényeinek és programjainak szervezői (továbbiakban "Szervezők") által követett irányelveket és szabályokat a rendezvényeken és programokon résztvevők személyes adataira vonatkozóan.

A rendezvények és programok részletezése

Ezen nyilatkozat rendelkezései a következő programokra, versenyekre és rendezvényekre terjednek ki: CodeCamp, MakerSpace, Bionika Akadályverseny, Robotika Tábor, Továbbképzés pedagógusok számára.

A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a fentiekben felsorolt programok körét szűkítsék, valamint további, a fentiekben fel nem sorolt programok esetén azokhoz kiegészítő vagy új adatkezelési nyilatkozatot tegyen közzé.

A Szervezők

A rendezvényeket és programokat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar (1083 Budapest, Práter utca 50/a) munkatársai (a továbbiakban Szervezők) szervezik. A Szervezőket adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben Vargáné dr. Balogh Orsolya (balogh.orsolya at itk.ppke.hu) képviseli.

Pályázati forrás

A programok megvalósítását az Európai Unió, illetve az Európai Szociális Alap (EFOP-3.4.4-16-2017-00014) (továbbiakban "Finanszírozó") támogatja, amely felé a Szervezők elszámolási kötelezettséggel tartoznak. A Finanszírozó számára a kezelt adatok statisztikai kivonata átadásra kerül az elszámolás biztosítására.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az egyes rendezvényeken történő részvételhez szükséges adminisztráció, rendes és rendkívüli események kapcsán történő kapcsolattartás, valamint a rendezvények pályázati elszámolásához szükséges alapvető adatok biztosítása.

Regisztráció - hozzájárulás az adatkezeléshez

A PontVelünk programba történő belépés során rögzített adatok megadása a regisztráció elválaszthatatlan része. A személyes adatnak nem minősülő adatok rögzítése az informatikai szolgáltatások biztosítása, valamint statisztikai célból szükséges. Az egyes specifikus rendezvényekre történő jelentkezéshez szükséges a további személyes adatnak nem minősülő és személyes adatok megadása. Az adatok megadásához 16. életévét be nem töltött személyek esetében szülői/gondviselői előzetes hozzájárulására is szükséges lehet, amelyet elektronikus formában kell feltölteni.

A regisztráció során a felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulásáról a regisztrációs űrlapon elhelyezett mező bejelölésével nyilatkozik. Amennyiben a fentiek nem valósulnak meg, a regisztráció nem véglegesíthető, illetve az esetlegesen technikai okokból ideiglenesen tárolt adatok visszaállíthatatlan módon törlésre kerülnek.

A Szervezők tiszteletben tartják a személyes adatokkal kapcsolatos valamennyi jogot és igyekeznek a rendezvények szervezéséhez csak a lehető legszükségesebb adatokat kérni.

Kezelt adatok, amelyek nem minősülnek személyes adatnak

Adatkezelésben érintett adatok köre és az adatok kezelésének célja

 • Felhasználónév: informatikai szolgáltatások biztosítása, valamint egyedi azonosítás érdekében.
 • Megye, amelyben az érdeklődő állandó lakcíme van: statisztikai célból, valamint a Finanszírozó felé történő elszámolás során.
 • Oktatási intézmény: statisztikai célból.
 • Kedvenc tantárgy, érettségi várható éve: statisztikai célból, valamint személyre szabott programajánlatok létrehozása céljából.

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelésben érintett személyes adatok köre és az adatok kezelésének célja

 • Név: a rendezvények történő részvétel során az azonosítás elvégzése miatt kezeljük.
 • Születési dátum: a rendezvények történő részvétel során az azonosítás elvégzése miatt kezeljük, valamint statisztikai célból.
 • Lakcím: a rendezvény szervezéséhez szükséges rendes kapcsolattartás, valamint a választott/nyert ajándékok postázási címe.
 • Telefonszám: a rendezvények szervezéséhez szükséges kapcsolattartás céljából
 • TAJ szám, diákigazolvány szám: a Budapesten megrendezésre kerülő rendezvényeken bekövetkező rendkívüli/sürgős események hatékony kezelése érdekében.
 • Értesítési telefonszám: a Budapesten megrendezésre kerülő rendezvényeken bekövetkező rendkívüli/sürgős események esetén szülő/gondviselő értesítésére használjuk.
 • Szülői/gondviselői írásos hozzájárulás: a hatályos jogszabályok követéséhez szükséges, hogy jelen nyilatkozatot a törvényes képviselő elfogadja, valamint hozzájáruljon ahhoz, hogy a Szervezők az adatokat megismerhessék és kezelhessék.

Adatkezelés ideje

Valamennyi adatot a Szervezők a rendezvények, illetve a pályázat adminisztratív lezárásáig kezelik (legfeljebb öt évig).

Technikai jellemzők

A megadott adatokat a törvényekkel összhangban, titkosítottan kezeljük, mely a továbbításra és a tárolásra egyaránt vonatkozik. Az adatokat dedikált szerveren tároljuk, s minden ésszerűen elvárhatót megteszünk azok biztonságáért.

Az adatok törlése

Az adatok kezeléséhez adott hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni! A visszavonást a Szervező címére küldött ajánlott küldeményben lehet megtenni, amelyet követően a törlésről haladéktalanul intézkedünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogi szabályozási háttér

Az adatkezelési nyilatkozat az "2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról" szóló törvénnyel összhangban készült.